Gwirfoddoli

Am dros 30 mlynedd rydym wedi bod yn helpu pobl gyda’u problemau a’u cwestiynau pensiwn. Ac rydym wedi bod yn ffodus bod cymaint o wirfoddolwyr wedi bod eisiau ein helpu i wneud hyn trwy roi eu hamser am ddim. Gallwch ddefnyddio’ch gwybodaeth ac arbenigedd mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys ateb galwadau ar ein llinell gymorth gan aelodau’r cyhoedd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thîm gwych, dysgu profiadau newydd ac yn gyffredinol eisiau helpu aelodau’r cyhoedd os gwelwch yn dda gweler ein manylion cyswllt isod.

Hoffech chi ymuno â nhw?

Daw ein rhwydwaith o wirfoddolwyr o bob sector o’r diwydiant. Byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol o’r un anian sydd am roi rhywbeth yn ôl.

Beth allwn ni ei gynnig i chi

Yn gyfnewid am eich amser a’ch ymrwymiad, rydym yn cynnig y canlynol i’n holl gynghorwyr gwirfoddol:

  • aelodaeth o dîm cefnogol o weithwyr proffesiynol o’r un anian
  • mynediad i’n banc gwybodaeth mewnol, hyfforddiant technegol, deunyddiau a chefnogaeth
  • ad-daliad o’r holl gostau rhesymol wrth gynhyrchu derbynebau
  • mentora
  • y boddhad o wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth.

Beth i’w wneud nesaf

I ddarganfod mwy am gyfleoedd gwirfoddoli anfonwch e-bost atom: pension.volunteer@moneyhelper.org.uk

I ddarllen ein Cod Ymarfer ar gyfer gwirfoddolwyr cliciwch yma (yn Saesneg).

Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol